©copyright by gumushenghua
furniture 2015
welcome to our website

Project:

introduction:

古木生花•合和

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。帘外雨水潺潺,蓑衣斗笠,故人相逢,沏一壶热茶,秉烛夜话,白墙之上映出两个熠熠生辉的剪影。半醉半醒日复日,花开花落年复年,而今时节,好友相约,无工作时便可三五成群邀于家中,喝茶聊天,谈天说地,焚一缕清香,檀木垫享于亲友,置于杯底,意境幽远,情深意长。